Teamplas Chemical ร่วมมือกับ PTT Global Chemical และ Kiddee Design พัฒนาวัตถุดิบที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล

บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกับ Customer Solution Center ภายใต้บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน และ บริษัท Kiddee Design จำกัด  พัฒนาวัตถุดิบที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อใช้สำหรับผลิตฉากฉลุใน GC SOS Garden ที่จัดแสดงในงานนิทรรศการ Chiangmai Design Week 2018 ในระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

GC SOS Garden นำเสนองานหัตถศิลป์สมัยใหม่ที่ใช้ช่างฝีมือในท้องถิ่นออกแบบภายใต้แนวคิด Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) นำเสนอเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ 3 ส่วน คือ หลังคาไม้ไผ่รูปทรงคล้ายภูเขาที่โอบล้อม ฉากฉลุผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคล้ายกำแพงเมืองที่ตั้งตระหง่านและสวนไม้ดอก ไม้ประดับที่มีการจัดวางให้คดเคี้ยวดังเส้นทางของแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองเชียงใหม่

Close Menu